fb
10, които...Специални

10 важни книги за мотивацията

6 мин.

Даниъл Пинк - МотивациятаОткъс от „Мотивацията“ на Даниъл Пинк

Самостоятелността, майсторството и целта са неизменна част от човешката същност и не е изненадващо, че много автори – от психолози до журналисти и романисти – са разглеждали тези елементи и са изследвали какво означават те за живота ни. Този списък с книги не е изчерпателен – но е добра отправна точка за всеки, който проявява интерес как се изгражда живот с високо ниво на мотивация.

Talent Is Overrated: What Really Separates World-ClassPerformers from Everybody Else, Geoff Colvin („Талантът е надценен: какво различава в действителност хората с постижения на световно ниво от всичкиостанали“, Джеф Колвин)

Каква е разликата между хората, които са доста добрив онова, което правят, и онези, които са майстори? Колвин от списание „Форчън“ разнищва фактите и доказва, че отговорът съдържа три елемента: практика, практика, практика. Но това не е каква да е практика, отбелязва той. Тайната е в „съзнателната практика“ – многократно повтаряна, умствено натоварваща работа, която често е неприятна, но безспорно ефективна.

Flow: The Psychology of Optimal Experience, Mihaly Csikszentmihalyi („Потокът: психологията на оптималното преживяване“, Михай Чиксентмихай)

Едва ли може да намерите по-добър аргумент да работите упорито върху нещо, което обичате, от емблематичната книгана Чиксентмихай за „оптималните преживявания“. „Потокът“ описва онези въодушевяващи моменти, в които чувстваме, че владеем нещата, изпълнени сме с целенасоченост и всичкони иде отръки. И разкрива как хората са превръщали дори и най-неприятните задачи в забавни възнаграждаващи предизвикателства.

Why We Do What We Do: Understanding Self-Motivation, Edward L. Deci, Richard Flaste („Защо правим онова, което правим: да разберем самомотивацията“, Едуард Л. Деси, Ричард Фласт)

През 1995 г. Едуард Деси написа една кратка книга, която представи неговите влиятелни теории пред широката публика. С ясен, четивен език Деси обсъжда ограниченията на едно общество, основано на контрола, обяснява произхода на повратните си експерименти и показва как да се насърчи самостоятелността в много сфери на живота ни.

Mindset: The New Psychology of Success, Carol Dweck („Мисловната нагласа: новата психология на успеха“,Каръл Дуек)

Дуек от Станфорд свежда десетилетията си изследвания до две прости идеи. Хората могат да имат две различни мисловни нагласи, казва тя. Онези с „фиксирана мисловна нагласа“ смятат, че дарбите и способностите им са издялани от камък. Онези с „прирастната мисловна нагласа“ смятат, че дарбите и способностите им могат да се развиват. Фиксираните нагласи виждат във всяко събитие тест за своята стойност. Пристрастните нагласи виждат в същите събития възможности за усъвършенстване. Посланието на Дуек: изберете растежа.

Good Work: When Excellence and Ethics Meet, Howard Gardner, Mihaly Csikszentmihalyi, William Damon („Добрата работа: когато качеството и етиката сесрещнат“, Хауард Гарднър, Михай Чиксентмихай, Уилям Деймън)

Как можеш да вършиш „добра работа“ в една епоха на безмилостни пазарни сили и светкавични технологии? Като обърнеш внимание на три основни въпроса: своята професионална мисия, нейните стандарти или „най-добри практики“, и собствената си идентичност. Макар тази книга да се съсредоточава главно върху примери от областта на генетиката и журналистиката, идеите й могат да се приложат към широк кръг професии, брулени от променящите се времена. Авторите продължават и опита си да открият хора и институции, които са пример за „добра работа“, на своя уебсайт: www.goodwork.org.

Изключителните - Малкълм ГладуелOutliers: The Story of Success, Malcolm Gladwell („Изключителните: История на успеха“, Малкълм Гладуел)

С поредица убедителни и добре разказани истории Гладуел умело разбива идеята за „самоиздигналия се човек“. Успехът е нещо по-сложно, казва той. Преуспелите хора – от младите канадски хокеисти през Бил Гейтс до „Бийтълс“ – често са резултат от скрити преимущества на културата, момента, демографията и късмета, които са им помогнали да станат майстори в своите области. И по-важното, ще се изненадате колко много човешки потенциал губим, когато тези преимущества са недостъпни за толкова много хора. (Виж ревюто за книгата в „Аз чета“)

Punished by Rewards: The Trouble with Gold Stars, IncentivePlans, A’s, Praise, and Other Bribes, Alfie Kohn („Наказани от наградите: проблемът със златните звездички, стимулиращите планове, шестиците, похвалите и другите подкупи“, Алфи Кон)

Бившият учител Кон хвърля ръкавицата на сляпо приеманата от обществото бихейвиористка теория на Б. Ф. Скинър „Направи това и ще получиш онова“. Тази книга от 1993 г. обхваща училището, работата и частния живот в своята присъда срещу външните мотиватори и рисува убедителната картина на един свят без тях.

The War of Art: Break Through the Blocks and Win Your Inner Creative Battles, Steven Pressfield („Войната на изкуството: разбий преградите и спечели вътрешните си творчески битки“, Стивън Пресфийлд)

Въздействащата книга на Пресфийлд е едновременно мъдра медитация върху пречките, които стоят на пътя на творческата свобода, и въодушевен боен план за преодоляване на съпротивата, която възниква, когато се заловим да направим нещо голямо. Ако търсите бърз тласък по пътя си към майсторството, ще го намерите тук.

maverik“Maverick: The Success Story Behind the World’s Most Unusual Workplace, Ricardo Semler („Маверик. Историята на успеха на най-необикновено-то работно място в света“, Рикардо Семлер)

Докато много шефове са маниаци на тема контрол, Семлер е може би първият маниак на тема самостоятел-ност. Той е преобразил бразилската производствена фирма „Семко“ чрез поредица радикални стъпки. Уволнил повечето мениджъри, премахнал титлите на позициите, оставил трите хиляди служители на компанията да определят сами работното си време, дал на всички глас в големите решения и дори оставил някои работници да определят сами заплатите си. Резултатът: Под (не)командването на Семлер „Семко“ бележи 20% растеж годишно през последните две десетилетия. Тази книга на Семлер, заедно с по-скорошната му „Седемдневният уикенд“, обяснява как да се приложи на практика неговата иконоборческа и ефективна философия. (Виж ревюто за книгата в „Аз чета“)

The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization, Peter M. Senge („Петата дисциплина: изкуството и практиката научещата организация“, Питър М. Сенги)

В тази класика на мениджмънта Сенги запознава читателите с „учещите организации“ – в които самостоятелното мислене и споделените визии за бъдещето са не само насърчавани, но и смятани за жизненоважни за здравето на организацията. „Петата дисциплина“ на Сенги предлага интелигентен организационен справочник към поведението Тип I.

* Откъс от „Мотивацията. Изненадващата истина за това какво ни мотивира“ на Даниъл Пинк, 2012 г. изд. Изток-Запад

** Поведение Тип I: Начин на мислене и подход към живота, който се гради предимно около вътрешни, а не около външни мотиватори. Той се задвижва от вътрешната ни потребност да ръководим сами живота си, да учим и да създаваме нови неща, както и да подобряваме живота си и света си.