fb
БиблиотекитеНовини

ББИА подкрепи със становище исканията на библиотекарите за повече инвестиции в сектора

3 мин.

logo-bbia-300x250Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА) подкрепи исканията на библиотекарите за повече средства. В становище, публикувано на сайта на организацията, се изразява и несъгласие с водената финансовата политика по отношение на библиотечния сектор от страна на правителството.

“Години наред той (бел. ред. библиотечният сектор) е неглижиран и страда от хронично недофинансиране, което накърнява правата на българските граждани за ползване на съвременни библиотечни услуги. Библиотеките днес изпълняват и важни функции, свързани с опазването, достъпа и популяризирането на културното наследство, насърчаването на четенето и ученето през целия живот, дигиталното и социално включване. Системното недофинансиране не позволява пълноценното изпълнение на тези функции“, подчертават в становището си от браншовата организация на библиотекарите.

В него те открояват, че неглижирането на инвестициите в сектора е повлияло изключително негативно на състоянието на библиотеките и е довело до:

  • Хроничен недостатък на средства за набавяне на нови източници на информация;
  • Сериозно технологично изоставане;
  • Остарял сграден фонд и материално-техническа база;
  • Невъзможност за изпълнение на нормативните изисквания за опазване и съхраняване на книжовното културно наследство и изоставане в процесите на дигитализацията му;
  • Съкращаване на квалифициран библиотечен персонал и изключително ниско ниво на заплащане на труда.

 

В становището се споменава и забавянето с цели шест години на утвърждаването на Стандарт за библиотечно-информационно обслужване, който задължава държавата не само да инвестира в регулярното снабдяване на библиотеките с нови книги, но и определя стандарти за качество за всички услуги, които те предлагат. В настоящия проектобюджет за 2016 година средства за изпълнение на Стандарта не са предвидени. Именно затова и от асоциацията апелират за:

– преосмисляне на ролята и функциите на библиотеките като съвременни информационни, образователни и културни центрове и формиране на последователна национална политика към библиотечния сектор;

– въвеждане на Стандарта за библиотечно-информационно обслужване като инструмент за финансово обезпечаване на основните библиотечни дейности за 2016 г.;

– приемане на нов начин на финансиране на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ в рамките на предложението за финансиране със стандарти на 13-те държавни културни института в системата на МК с цел отстраняване на неравностойното положение на изпълняващата национални и държавни задачи библиотека спрямо останалите културни институции. За преминаването към новия и по-ефективен модел за финансиране – делегиран бюджет, по предварителни изчисления са необходими 1,156 млн. лв.;

– увеличение на единния разходен стандарт за субсидирана бройка в библиотеките с регионален характер на 14,000 лв., което ще даде възможност за увеличаване на работните заплати на библиотекарите;

– осигуряване на възможности за обновяване на материално-техническата база на библиотеките и технологичното им развитие;

– целево финансиране на дейностите по опазването и съхраняването на книжовното културно наследство чрез национална програма;

– засилване на административния капацитет на Министерство на културата и обособяване на структура за развитие на библиотечните политики.

Пълния текст на становището може да прочетете тук.

През седмицата библиотекари от цялата страна излязоха на символичен протест под мотото “Ден на гнева” с искане за повече средства и инвестиции в сектора. В тяхна подкрепа застанаха едни от най-популярните български писатели. Протестните действия са предшествани от официално писмо на библиотекари от цялата страна до ключовите институции и представители на властта. Своето възмущение от предвидения бюджет за култура изрази и Божана Апостолова – поетеса и издател (Жанет45) в остро обръщение към министър-председателя Бойко Борисов, а служителите на Националната библиотека „Св.Св. Кирил и Методий“ обявиха готовност за протест след 10 декември тази година.