fb
БългарияНовини

В Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” отново готови за стачка заради ниските заплати

5 мин.

Служителите на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” отново се готвят за стачни действия, става ясно от разпространено до медиите писмо от председателя на синдикалната организация на КНСБ в културната институция Ганчо Ганчев. Подобно писмо бе разпространено и през пролетта.

Текстът е адресиран до Министъра на културата Вежди Рашидов и в него се напомня поетият още миналата година ангажимент възнагражденията на работещите в библиотеката да бъдат увеличени до обещаните 22% от 1 ноември 2о16 г.

„След миналогодишните протести заплатите в най-голямата ни културна институция са увеличени едва с 10-12 % – от 480 на 530 лв. Толкова взимат в момента специалисти с по две висши образования, ползващи няколко чужди езика“, пише Ганчев.

От следващата година висококвалифицираните специалисти искат минимална основна заплата 700 лв., а синдикатът има готовност за обявяване на протест на 10 декември, когато е празникът на Националната библиотека.

Вижте и пълния текст на писмото:

До Министъра на културата,
г-н Вежди Рашидов,

Копие: До Директора на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”,
г-жа Красимира Александрова

Копие: До Председателя на Комисията по културата и медиите,
г-н Славчо Атанасов

Копие: До Председателя на Комисията по бюджет и финанси,
г-жа Менда Стоянова

Копие: До Министъра на финансите,
г-н Владислав Горанов

Копие: До Председателя на НСФ „Култура” към КНСБ,
г-н Иван Иванов

З А Я В Л Е Н И Е

от Синдикалната организация на КНСБ
в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”

Уважаеми г-н Министър,

Уважаеми госпожи и господа,

На събрание на Синдикалната организация на КНСБ в НБКМ, проведено на 25.10.2016 г., беше изтъкнато следното:

Основните работни заплати на голяма част от библиотечните специалисти в НБКМ към настоящия момент са между 530 и 550 лв.

Към 31 декември 2015 г. те бяха преобладаващо ок. 480 лв, което предизвика недоволство и протести в края на 2015 г., поради малката разлика между тях и Минималната работна заплата (МРЗ), която от 01.01.2016 г. стана от 380 на 420 лв.

Благодарение на действията на Министерството на културата и на съответните Комисии в Народното събрание, беше обещано увеличение от 22 % на бюджетите на културните институции, включително и на НБКМ, с цел да бъдат индексирани ниските заплати.

От 01.03.2016 г. обаче (а не от 01.01.2016 г.) основните работни заплати в НБКМ бяха увеличени едва с 10-12 % спрямо размера им от 2015 г. – от 480 на ок. 530-550 лв. Според писмо на министър Вежди Рашидов (Изх на МК № 61-00-15/13.04.2016 г.) „…увеличението на индивидуалните работни заплати е средно 12.35 %…”.

Ето защо с предвиденото увеличение на Минималната работна заплата от 01.01.2017 г. от 420 на 460 лв., разликата между заплатите за висококвалифициран труд в НБКМ и за неквалифициран труд (МРЗ) ще стане още по-малка отколкото в края на 2015 г., а именно: 530-550 – 460 = 70-90 лв., докато в края на 2015 беше: 480 – 380 = 100 лв. – факт, който тогава предизвика справедливи протести.

Изхождайки от гореизложеното, Синдикалната организация на КНСБ в НБКМ, обединяваща над половината от щатния състав на Националната библиотека, РЕШИ:

1. НАСТОЯВА: Считано от 01.11.2016 г., Деня на Народните будители, Ръководството на НБКМ да увеличи всички основни работни заплати до обещаните от Министерството на културата 22%, спрямо размера им към 31.12.2015 г., като за целта минималната основна заплата на служител с висше образование стане 585 лв., а на служител със средно образование 465 лв.

Мотиви: Новото ръководство на НБКМ трябва да поправи една несправедливост, наложена от старото – с готвените структурни промени това е напълно възможно и наложително. За целта, умножени с 22%, минималните основни работни заплати на висшистите, които към 31.12.2015 г. бяха преобладаващо 480 лв., трябва да станат минимум 585 лв., а на тези със средно образование, които бяха 380 лв. (МРЗ), да станат минимум 465 лв. от 01.11.2016 г.

2. ПОДКРЕПЯ искането на Министъра на културата и на Комисията по културата и медиите в Народното събрание (изразено в стенограмата от заседанието на Комисията от 15.09.2016 г.) до Министъра на финансите за увеличение на бюджета за култура със 70 милиона лева.

3. НАСТОЯВА: Бюджетът за работни заплати в НБКМ за 2017 г. да бъде увеличен с 20%, като минималната основна заплата на висшист в НБКМ стане 700 лв, а на служител със средно образование 560 лв.

Мотиви: МРЗ от 01.01.2017 г. ще нарасне с около 10 % (от 420 на 460 лв). След извършеното й увеличение от 1 януари 2016 г. (от 380 на 420 лв.), общото увеличение на МРЗ спрямо 2015 г. е с над 21 %. В същото време извършеното от 1 март 2016 г. увеличение на работните заплати в НБКМ за повечето библиотечни специалисти беше едва с 10-12 % – от преобладаващите 480 на 530-550 лв.

Ето защо минималната основна работна заплата на специалистите с висше образование в НБКМ (както предлага и ръководството на КНСБ) от 1 януари 2017 г. трябва да стане с ок. 50 % над МРЗ или 700 лв. Специалист със средно образование в НБКМ би трябвало да бъде с минимална основна заплата поне 100 лв. над МРЗ или 560 лв.

Уважаеми г-н Министър,

Уважаеми госпожи и господа,

Служителите в НБКМ заслужават достойни заплати за своя висококвалифициран труд. Надяваме се на Вашите положителни отговори и конкретни действия до следващото събрание на Синдикалната организация на 29 ноември 2016 г.

София, 25.10.2016 г.

С уважение:

Председател на СО на КНСБ в НБКМ,
Ганчо Ганчев